aut aut aut aut
 
موضوع
  رویه های مصوب در هیئت رئیسه دانشگاه
آموزش الکترونیکی
راهنمای استفاده از کلاس الکترونیکی-نسخه دانشجویان
راهنمای استفاده از کلاس الکترونیکی-نسخه اساتید
راهنمای استفاده از سیستم مدیریت یادگیری - نسخه اساتید
راهنمای استفاده از سیستم مدیریت یادگیری - نسخه دانشجویان
آموزش سیستم مدیریت یادگیری ویژه آموزش کارکنان(نسخه اساتید)
آموزش سیستم مدیریت یادگیری ویژه کارکنان (نسخه دانشجویان)
راهنمای عیب یابی و رفع مشکلات کلاسهای الکترونیکی
Outlook
چگونگي دسترسي به ايميل هاي دانشگاه از طريق IMAP توسط Microsoft Outlook براي کليه کاربران که قبل از تاريخ 1/6/92 شناسه دريافت کرده اند.
چگونگي دسترسي به ايميل هاي دانشگاه از طريق POP3 توسط Microsoft Outlook براي کليه کاربران که قبل از تاريخ 1/6/92 شناسه دريافت کرده اند.
راهنماي تنظيمات Microsoft Outlook براي کليه کاربران که پس از تاريخ 1/6/92 شناسه دريافت کرده اند.
Portal
راهنمای دریافت پست الکترونیکی دانشگاه برای دانشجویان
راهنمای استفاده از مرورگرهای مختلف برای ورود به پورتال آموزشی و پژوهشی دانشگاه
راهنمای تغییر کلمه عبور پورتال آموزشی و پژوهشی برای اساتید و دانشجویان
راهنمای دریافت نام کاربری و کلمه عبور ورود به پورتال آموزشی و پژوهشی برای اساتید و دانشجویان
راهنمای ورود به پورتال آموزشی و پژوهشی
VPN
راهنمای ایجاد VPN
Web
راهنمای رفع مشکلات Web
راهنمای Plesk
Webmail
راهنمای رفع مشکلات پست الکترونیکی دانشگاه
راهنمای استفاده از ایمیل سرور Axigen برای کاربران
اتوماسیون اداری
تنظیمات کلی برای استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
تنظیمات لازم در صورت بروز رسانی ویندوز
تنظیمات لازم برای کاربرانی که از سیستم عامل ویندوز 64 بیتی استفاده می کنند .
تنظیمات برای باز شدن فایل Wordمتن نامه در ویندوز Xp
تنظیمات برای باز شدن فایل Word متن نامه در ویندوز های 7و 8و 10
تنظیمات برای مشاهده سربرگ در فایل word در Office 2007
تنظیمات برای مشاهده سربرگ در فایل word در Office 2010
تنظیمات برای مشاهده سربرگ در فایل word در Office 2013
تنظیمات برای مشاهده امضا
تنظیمات برای مشاهده احکام کارگزینی در اتوماسیون اداری
تنظیمات لازم برای reset کردن IE
راهنمای تعریف تفویض اختیار
نحوه استفاده از برخی امکانات سیستم- در خواست فراموشي كارت
نحوه استفاده از برخی امکانات سیستم- درخواست ماموريت
نحوه استفاده از برخی امکانات سیستم- مشاهده اطلاعات پرسنلي شخصي
نحوه استفاده از برخی امکانات سیستم- مشاهده حكم شخصي
 
© حق نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.
aut
۴۲۴ خیابان حافظ، تهران، ایران. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵. ۶۴۵۴۰ (۲۱) ۹۸+